Thursday, 5 April 2012

Polisi Amalan 5S JTM

JTM termasuk JMTI telah mensasarkan untuk persijilan 5S pada Jun 2012. Di sini adalah polisi amalan 5S  Jabatan Tenaga Manusia yang dipetik dari Manual Amalan 5S JTM yang dibangunkan oleh JK Teknikal Amalan 5S JTM


No comments:

Post a Comment

SEGALA ARTIKEL ADALAH HAK MILIK JAWATANKUASA LATIHAN 5S JMTI