Tuesday, 24 April 2012

Dokumentasi Pelaksanaan Amalan 5S

Dokumentasi pelaksanaan 5S di JMTI terdiri daripada 7 fail berikut iaitu:-


 • Fail JK Induk
 • Fail JK Pelaksanaan
 • Fail JK Latihan
 • Fail JK Promosi
 • Fail JK Audit
 • Fail JK Pengiktirafan
 • Fail Zon


Setiap kandungan fail terdiri dengan item berikut iaitu:-
 1. Pengenalan
 2. Carta Organisasi
 3. Polisi, Visi, Misi dan objektif
 4. Logo 5S
 5. Senarai Zon
 6. Pelan Lantai Zon
 7. Carta Perbatuan
 8. Surat Lantikan JK Kecil
 9. Minit Mesyuarat
 10. Manual 5S
 11. Kriteria Audit Dalaman
 12. Aktiviti Unit Promosi
 13. Aktiviti Unit Latihan
 14. Aktiviti Unit Audit
 15. Aktiviti Unit Pengiktirafan
 16. Impak Pelaksanaan

No comments:

Post a Comment

SEGALA ARTIKEL ADALAH HAK MILIK JAWATANKUASA LATIHAN 5S JMTI