Thursday, 28 February 2013

FAEDAH MELAKSANAKAN AMALAN 5S

                       
Amalan 5S adalah satu amalan yang perlu dipraktikkan kerana terdapat kebaikan yang akan kita perolehi. Faedah pelaksanaan 5S terutamanya di sektor pekerjaan adalah seperti berikut:-


  • Meningkatkan imej korporat Jabatan/Agensi
  • Mengurangkan rungutan pelanggan
  • Meningkatkan semangat kerja berpasukan
  • Penggunaan ruang kerja yang optimum
  • Meningkatkan urusan penyelenggaraan
  • Mengwujudkan piawaian kerja yang jelas
  • Kawalan stok/inventori lebih berkesan
  • Mengurangkan kos
  • Tempat kerja lebih bersih, kemas dan rapi
  • Persekitaran tempat kerja lebih selamat
        

No comments:

Post a Comment

SEGALA ARTIKEL ADALAH HAK MILIK JAWATANKUASA LATIHAN 5S JMTI